Żubr Jakucki stał się Czerwoną Księgą zwierzęta

W całej Federacji Rosyjskiej podejmowane są aktywne działania w celu zbawienie i przywrócenie dzikiej fauny i flory. Kolejna innowacja w Jakucja pomoże zachować najrzadszego leśnego żubra.

Rząd Jakucki zatwierdził wprowadzenie innego zwierzęcia w Jakucka Czerwona Księga. Tym razem „szczęśliwym” był las żubr Projekt został złożony po pojawieniu się roślinożerców w naturalne środowisko.

Przed propozycją gatunek był chroniony tylko w parku przyrody. Ale liczba żubrów osiągnęła 212 i zaczęli wypuszczać dla niego ograniczenia. Z tego powodu żubry zostały uznane za zwierzęta zagrożone wyginięciem. wyginięcie w całej republice. Jeśli program zapisu będzie również kontynuowana z powodzeniem, a następnie żubr stanie się mieszkańcem cała strefa tajgi w północno-wschodniej części Federacji Rosyjskiej.

Bizon

120 głów leśnych bawołów przywiezionych do Jakucji z Kanady w 2006 r. Uwolnij leśnych gigantów po aklimatyzacji, który trwa 10 lat. Niektóre z nich zostały wydane w 2017 r. I jedna partia – w 2018 r.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: