Otwarcie sezonu polowań na niedźwiedzie w Tomsku obszary

Sezon polowań rozpoczyna się już wkrótce. Tak więc mieszkańcy lasu nie poważne szkody zostały wyrządzone, ludzie starają się ograniczyć kwotę martwe zwierzęta.

W regionie tomskim rozpoczyna się letnio-jesienne polowanie na niedźwiedzie który potrwa 4 miesiące – od 1 sierpnia do 30 listopada. W związku dzięki temu ustalono limit strzelania do stopy końsko-szpotawej – 915 osób. Dane dostarczone przez Maxima Danilenko – przedstawiciela Departamentu polowanie i łowienie ryb.

W regionie jest ponad 9 000 brązowych niedźwiedzie, co uważa się za przekroczenie optymalnej ilości około 1,5 razy. Wzrost liczby może w celu ułatwienia migracji zwierząt z terytorium Krasnojarska w związku z pożary lasów.

Według naukowców na Ziemi żyje 200 000 niedźwiedzi brunatnych, z czego połowa mieszka w Rosji.

niedźwiedź

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: